Cơ sở theo địa bàn: Huyện Quỳnh Lưu

STT Tên cơ sở Mã số ĐKKD Địa chỉ Giấy CNATTP Xếp loại
1 Địa điểm kinh doanh - Công ty cổ phần chế biến thủy hải sản Linh Khoa 00001 Thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An 059/2019/NNPTNT-NA B
2 Công ty cổ phần thuỷ sản Quỳnh Lưu Xóm 9, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu 112/2016/NNPTNT-NA B
3 CƠ SỞ 2 - CÔNG TY TNHH THỦY SẢN LỰC SỸ 2 Xóm Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 020/2019/NNPTNT-NA B
4 Công ty CP muối và thương mại Nghệ An-Xí nghiệp sản xuất kinh doanh muối QL 2900325572 Khối 11, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 38/2017/NNPTNT-NA B
5 CÔNG TY TNHH THỦY SẢN VÀ CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM NGƯ QUỲNH 2901970215 Đội 6, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu 018/2019/NNPTNT-NA B
6 Công ty CP Muối Vĩnh Ngọc 2901227514 Xóm 2, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu 124/2017/NNPTNT-NA B
7 cơ sở sơ chế thủy hải sản Nguyễn Văn Hùng 27I80004872 Xóm 6, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu 266/2017/NNPTNT-NA B
8 công ty TNHH thủy sản Lực sỹ 2901798099 Xóm Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 133/2017/NNPTNT-NA B
9 Công ty TNHH MTV Muối Việt nam- Xưởng sản xuất muối chất lượng cao 105873523 Xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu 88/2018/NNPTNT-NA B
10 Cơ sở sản xuất cơm cháy Hương Quỳnh Xóm 4, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu 004/2017/NNPTNT-NA B
11 cơ sở sản xuất cơm cháy HưngThịnh 27I8004131 Xóm 4, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu 21/2017/NNPTNT-NA B
12 Cơ sở sản xuất, kinh doanh giò chả Nguyễn Đình Hà 27I8000658 Khối 10, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 84/2018/NNPTNT-NA B
13 Cơ sở chế biến giò chả Phạm Thị Hồng Lợi 27I8000071 Khối 7, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 85/2018/NNPTNT-NA B
14 Cơ sở chế biến đậu phụ Trần Thị Tuyết 27I8004314 Khối 2, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 195/2017/NNPTNT-NA B
15 cơ sở chế biến giò chả Cường Tuyền 27i1003986 Xóm 11, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu 22/2017/NNPTNT-NA B
16 Công ty TNHH một thành viên muối Việt Nam- Chi nhánh muối Vĩnh Ngọc 0105873523-002 KHỐI 1,phường Quỳnh Thiện, TX Hoàng Mai, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu 152/2018/NNPTNT-NA B
17 Công ty TNHH Hải Tâm 27i80000054 Xóm Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 133/2018/NNPTNT-NA B
18 Cơ sở chế biến giò chả i Nghĩa Xuyên 27i8002468 Khối 3, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 118/2018/NNPTNT-NA B
19 Công ty thực phẩm HAKUMATSU Việt Nam 271022000019 Xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu 42/2016/NNPTNT-NA B
20 Cơ sở chế biến mực khô Đậu Thị Mai Xóm 6, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu 126/2017/NNPTNT-NA B
21 Cơ sở Nguyễn Thị Đào 27I80000318 Xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu 255/2017/NNPTNT-NA B
22 CÔNG TY CP AURIGA- cửa hàng thực phẩm an toàn AURIGA 2 Khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 101/2018/NNPTNT-NA B
23 Cơ sở chế biến giò chả Bùi Văn Trung 27i800262 Khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 82/2018/NNPTNT-NA B
24 Cơ sở chế biến giò chả Trần Thị Lài 27i8002666 Khối 9, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 83/2018/NNPTNT-NA B
25 Cơ sở chế biến thủy sản khô Trần Văn Thành 27I8003682 Xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu 141/2017/NNPTNT-NA B
26 DNTN sản xuất chế biến & kinh doanh muối i ốt Thắng Lượng 29011365176 Thôn Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu 87/2018/NNPTNT-NA B
27 cơ sở chế biến giò chả Ngô Thị Lĩnh 27I8004364 Xóm 7, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu 105/2017/NNPTNT-NA B
28 Cơ sở chuyên doanh Đinh Thị Châu 27I80004701 Xóm 7, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu 188/2017/NNPTNT-NA B
29 công ty TNHH An Ngư Tiến 2901900514 Xóm Phong Thái, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 280/2017/NNPTNT-NA B
30 Cơ sở kinh doanh sp động vật Đoàn Văn Khánh 27I8004514 Xóm 7, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu 132/2017/NNPTNT-NA B
31 công ty CP nông nghiệp công nghệ cao Vinh An 2901527371 Xã Tân Thắng, huyện Quỳnh Lưu 27/2017/NNPTNT-NA B
32 cơ sở thu mua, kinh doanh NL thủy sản Phạm Thị Phi 27I8003720 Thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu 146/2016/NNPTNT-NA B
33 cơ sở kinh doanh lương thực Bùi thị Phượng 27i8000483 Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 74/2016/NNPTNT-NA B
34 cơ sở chế biến mực khô Ngô Thị Loan 27I8000718 Xóm 4, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu 119/2017/NNPTNT-NA B
35 Cơ sỏ TM, CB hải sản khô Lê Thị Vân 27I0000084 Xóm 3, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu 104/2017/NNPTNT-NA B
36 Cơ sở kinh doanh Thuỷ hải sản Trương Đắc Hùng 27i80000024 Thôn Minh Sơn, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 82/2015/NNPTNT-NA B
37 cơ sở kinh doanh hải sản Như Ngọc 27I8004997 Xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu 13/2018/NNPTNT-NA B
38 Công ty TNHH XNK thủy sản Lập Công 2901804930 Xóm 6, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu 43/2016/NNPTNT-NA B
39 Cơ sở thu mua, kinh doanh thủy sản Hồ lam 27I80000635 Xóm 2, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu 73/2016/NNPTNT-NA B
40 cơ sở thu mua sơ chế thủy sản Trương Thị Oanh 27I800073 Xóm Hòa Bình, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu 149/2016/NNPTNT-na B
41 Trang trại Trần Đức Nhân 27I8004721 Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu 198/2017/NNPTNT-NA B
42 Cơ sở kinh doanh gạo Trần Đức Mạnh 27I8004467 Xóm 4, xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu 191/2017/NNPTNT-NA B
43 Cơ sở chế biến thủy sản khô Ngô Chiến Trường 27I8002488 Xóm Đức Long, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu 144/2017/NNPTNT-NA B
44 cơ sở sơ chế TS khô Trần Văn Thấy 27I8004094 Xóm 5, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu 81/2017/NNPTNT-NA B
45 cơ sở thu mua kinh doanh TS Hồ thị Thủy 27I8004407 Xóm Tuần A, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu 67/2017/NNPTNT-NA B
46 Cơ sở thu mua sữa tươi Bùi Vinh Xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu 138/2016/NNPTNT_NA B
47 Cơ sở chế biến giò chả Hiền Đông 27i8002693 Khối 10, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu 65/2015/NNPTNT-NA B
48 Cơ sở chế biến giò chả Hương Thảo 27I8002646 Xóm 8, xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu 54/2015/NNPTNT-NA B
49 Cơ sở thu mua hàng thuỷ sản An Sâm 27i8000265 Thôn Tiến Mỹ, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 64/2015/NNPTNT-NA B
50 Cơ sở thu mua kinh doanh hải sản Nguyễn Văn Hùng 27000180-HKD Thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu 48/2016/NNPTNT-NA B
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay10,759
  • Tháng hiện tại283,830
  • Tổng lượt truy cập10,275,583
Tin cập nhật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây